Wat betekent de nieuwe BRL100 voor jou als koude- of klimaatinstallateur?

Vanaf 1 april 2020 treedt een nieuwe BRL100 in werking. Dit is versie 2.0 en  vervangt versie 1.2, die vanaf 1 mei 2017 actief was. De wijzigingen zijn nodig om de BRL100 geschikt te maken voor accreditatie. In vogelvlucht zijn de wijzigingen:

 • Het doel van de BRL100 verschuift
 • De nieuwe BRL vraagt overtuigender
  kwaliteitsmanagement
 • Opnemen van procedures voor
  tekortkomingen in BRL100 2.0
 • Werkinstructies verscherpt op
  voorkoming lekkage
 • Wijzigingen documentatie in het
  logboek
 • Etikettering opgenomen in richtlijn
 • Kalibratie referentiemeters

Het complete overzicht? Download de whitepaper

Vanwege de grote interesse in het onderwerp hebben we alle veranderingen overzichtelijk gebundeld in een whitepaper. Hierin staan alle veranderingen in één overzicht. Mét handige voorbeelden en tips hoe je voldoet aan de nieuwe wetgeving. 

Vragen over de nieuwe regels?

Heb je vragen naar aanleiding van de wijzigingen in de BRL? Neem contact op met jouw brancheorganisatie: STEK of NKVL. Natuurlijk kun je ook terecht bij de certificerend instelling die jouw f-gassen bedrijfscertificering heeft verzorgd. Ook bij Climatools helpen je graag verder.