Als je als professionele installateur aan het werkt bent, dan wil je zoveel mogelijk bezig zijn met installeren. En niet met alle randzaken die bij een professionele bedrijfsvoering horen, zoals de administratie. En administratie gaat verder dan de BTW-aangifte en de jaarrekening. Dit gaat ook over de koudemiddelenbalans, werkbonnen, planning en het behoud van certificeringen.

Als je deze bedrijfsprocessen kunt automatiseren, dan kan dat jou en je collega’s een enorme tijdwinst opleveren. Waardoor er meer tijd overblijft voor dat wat je het liefste doet: installeren. Maar waar begin je met de digitalisering van jouw installatiebedrijf?

Het hart van elk installatiebedrijf…

…wordt gevormd door de installateurs, de mensen die het echte fysieke werk op locatie verrichten en verantwoordelijk zijn voor het vakkundig installeren van klimaatbeheersings-, verwarmings- en koeltechnisch systemen.

De eerste stap

Hoe doe je dat, digitaal te werk gaan in een installatiebedrijf? Waar moet je op letten? En hoe ga je op een laagdrempelige manier tijdrovende administratieve werkzaamheden organiseren en versnellen? Dat gaan we je vertellen.

Installateurs ontlasten

Het hart van elk installatiebedrijf wordt gevormd door de installateurs. En hoe zorg je ervoor dat een digitale bedrijfsvoering de installateurs ten goede komt? Oftewel, hoe zorg je ervoor dat ze meer tijd krijgen om daadwerkelijk te installeren en minder uren kwijt zijn aan administratieve taken? Want om je installatiebedrijf stabiel en rendabel te houden, is het zaak om je installateurs zoveel mogelijk te laten installeren en onderhouden. Dat is je bron van inkomsten.

Zo begin je met digitaliseren

Digitaliseren begint met organiseren. Elke vorm van digitalisering van je bedrijf richt je op het verminderen van de hoeveelheid tijd die installateurs kwijt zijn aan administratie. Praktisch gezien komt dat neer op twee beloften: digitaal organiseren van handmatige administratie en een efficiënter beheer van bedrijfsprocessen. Een optimale digitale transformatie van je bedrijf maakt beide waar.

Wij weten precies over bedrijfssoftware voor de installatietechniek? Bel ons vrijblijvend voor meer informatie.

Telefoonnummer: 010-7620858

Optimale digitale transformatie

Een optimale digitale transformatie die installateurs ontlast en ze maximaal inzetbaar maakt, richt zich op:

  1. Financiële administratie
  2. Wettelijk verplichte administratie (administratie die je houdt om aan regelgeving te voldoen )
  3. Operationele efficiëntie (het stroomlijnen van bedrijfsprocessen)

Als modern installatiebedrijf kies je voor een oplossing die alledrie de aandachtsgebieden omvat. Of meerdere oplossingen die je eenvoudig integreert.

1. Financiële administratie

De meeste installatiebedrijven gebruiken boekhoudsoftware. Jij doet dit waarschijnlijk ook. Zelf of via je boekhouder. Sommige softwarepakketten bieden uitsluitend boekhoudfunctionaliteiten. Met andere pakketten kun je ook offertes en facturen maken. En soms bevat de software zelfs functionaliteiten voor voorraadbeheer en inkoop. Welk pakket het meest geschikt is voor jouw bedrijf hangt af van de tijd die je wilt besparen.

2. Wettelijk verplichte administratie

In de installatiebranche kun je niet zonder regelgeving. Met name als het gaat om koude- en klimaattechniek. Er is een heel arsenaal aan wetten die je verplichten om elke gram van de door jou gebruikte f-gassen bij te houden. Om toe te zien op de integriteit van je apparatuur. En over hoe je je werkzaamheden dient uit te voeren. Deze wetgeving is heel specifiek en invloedrijk. En het is belangrijk dat je je eraan houdt. Maar ondertussen vraagt deze administratieplicht veel tijd van de installateurs.

3. Operationele efficiëntie 

Voor een installateur betekent operationele efficiëntie dat hij het werk zorgvuldig voorbereidt, uitvoert en oplevert. De samenwerking met leveranciers, het aansturen van de installatieteams en de kwaliteitscontrole achteraf zijn hierbij essentiële onderdelen. Werkbonnen, planning, gereedschappenbeheer en checklijsten vallen allemaal onder operationele efficiëntie. En al deze onderdelen kun je prima digitaliseren.

Een goed begin is het halve werk

Begin de digitalisering van je bedrijf met het onder de loep nemen van het aandachtsgebied dat je installateurs de meeste tijd kost. In het geval van klimaatbeheersingssystemen is dit het bijhouden van de wettelijk verplichte administratie, de planning en de kwaliteitscontrole. 

De bedrijfssoftware die je kiest bevat op zijn minst digitale werkopdrachten die voldoen aan de BRL-100. Daarnaast zijn deze functies onmisbaar voor een koude-installateur:

  • Het inroosteren van werkopdrachten
  • Het bijhouden van digitale logboeken
  • Het toepassen van installatiecontrolelijsten
  • Een actueel overzicht van alle installaties
  • Een op-de-gram-nauwkeurig overzicht van de gebruikte f-gassen

In een goed installatiebedrijf staan installateurs centraal. Dit geldt ook voor digitale oplossingen. Meer weten? Neem gratis en vrijblijvend contact op met Climatools – door en voor installateurs