ILT controleert dit jaar strenger of bedrijven in de klimaat- en koudebranche wel in het bezit zijn van hun BRL100 Bedrijfscertificaat. De ILT controleert de hele sector, van verkooppunt tot installateur. Want voor wie het nog niet weet: zowel BRL200 als BRL100 zijn verplicht als je met koudemiddel werkt.

ILT is de Inspectie Leefomgeving en Transport en valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ILT is hierdoor bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden, oftewel, om boetes uit te delen.

De regelgeving

Hoe zit het ook al weer? Als klimaat- en koudeïnstallateur moet je in het bezit zijn van een BRL100 bedrijfscertificering. Deze kun je aanvragen als je aan deze 4 voorwaarden voldoet:

  1. Iemand binnen het bedrijf heeft het BRL200 persoonscertificering gehaald. Zowel BRL200 categorie F1 als F2 voldoen. En het hoeft niet per se de installateur zelf te zijn die deze certificering op zijn naam heeft.
  2. De installateur beschikt over het juiste gereedschap. Dit is een gekalibreerde barometer, een gekalibreerde manometer, een gekalibreerde vacuümmeter, een gekalibreerde lekzoeker, een gekalibreerde thermometer en een geijkte weegschaal.
  3. De installateur beschikt over het BRL100 handboek, waarin de regelgeving en processen staan uitgelegd.
  4. Het bedrijf houdt een correcte koudemiddeladministratie bij, met een overzicht van alle installaties, het type, de inhoud en de werkzaamheden die de installateur heeft uitgevoerd. Ook een koudemiddelenbalans en een (digitale) werkbon met alle vaktechnische handelingen horen hierbij.

Als je deze 4 zaken op orde hebt, kun je de BRL100 Bedrijfscertificering aanvragen. En als je jouw administratie keurig op orde hebt, hoef je je vervolgens geen zorgen te maken over de controle of de tweejaarlijkse audit. Je gaat hem fluitend tegemoet.

Heb je vragen over de certificering, bel dan vrijblijvend met Climatools voor een gratis advies. Bijvoorbeeld over waar je het juiste gereedschap kunt aanschaffen, hoe je aan het handboek komt of hoe je je koudemiddeladministratie op de juiste manier voert.

Contact

Heb jij ook een BRL100 certificering nodig?

Iedereen die werkt met F-gassen heeft een BRL100 bedrijfscertificering nodig. Dus installateurs van stationaire koeling, zoals split-unit airco’s met een binnen- en een buitenunit. Maar ook verkopers die reparatieservice bieden. En uiteraard gelden voor zzp-ers dezelfde regels als voor een bedrijf met personeel. Ook zij hebben zowel de BRL200 als de BRL100 nodig en kunnen hierop gecontroleerd worden.

Wat als je geen BRL100 hebt?

Werk je met koudemiddel, terwijl je geen BRL100 certificering hebt? Dan is bij controle de kans op een boete groot. Maar dat is niet het enige. Je kunt je BRL200 persoonscertificering kwijtraken omdat je je niet aan de regels houdt. En steeds meer fabrikanten leveren geen producten meer aan bedrijven die niet volledig gecertificeerd zijn. Dus ook voor de continuïteit van jouw bedrijf, is het belangrijk om te voldoen aan de BRL100.

Wij weten precies waar je aan moet voldoen. Bel ons vrijblijvend voor meer informatie.
Telefoonnummer: 010-7620858

Handhaven

Vorig jaar voerde de ILT al uitgebreide controles uit. Toen bleek dat de meeste verkooppunten onvoldoende kennis hadden van de regelgeving. Ook documenteerden ze niet goed of de airco wel door een gecertificeerde installateur geïnstalleerd zou worden. De vorig jaar gecontroleerde bedrijven kregen een officiële waarschuwing. Dit jaar blijft het niet bij een waarschuwing en wordt er daadwerkelijk opgetreden.

Informeren

De overheid merkte tijdens de controles in 2020 dat er veel onwetendheid was over welke certificeringen verplicht zijn. Koude-installateurs waren vaak wel op de hoogte, maar verkooppunten in 91% van de gevallen dus niet. En juist die verkooppunten hebben een controlerende functie. Daarom kunnen ook zij beboet worden als zij voorgevulde split-unit airco’s of koudemiddel verkopen aan ongecertificeerde installateurs. De ILT informeert momenteel veel over de regelgeving. Zowel binnen de sector als bij consumenten. Om er zo voor te zorgen dat de regels worden nageleefd en boetes niet nodig zijn.

Waar moet een koude-installateur aan voldoen?

Een klimaat- of koudeïnstallateur die met koudemiddel werkt moet in het bezit zijn van:

  • BRL200 Persoonscertificering
  • BRL100 Bedrijfscertificering
  • Gedegen koudemiddeladministratie
  • Gekalibreerd en geijkt gereedschap
  • Handboek BRL100

Waar moeten verkoper van airco’s aan voldoen?

De verkoper van apparatuur voor de klimaat- en koeltechniek, mag deze apparatuur niet zomaar aan iedereen verkopen. Hij moet dus opletten of de klant wel een gecertificeerd installateur is. Informatie hierover vindt hij in het register voor gecertificeerde koude-installateurs. Biedt de verkoper ook een reparatieservice, dan moet hij zelf ook in bezit zijn van een BRL100 certificering.

Waar moeten zzp-ers aan voldoen?

Voor ZZP-ers gelden dezelfde eisen als voor een bedrijf met personeel. Dus je hebt als ZZP-er zowel de BRL200 als de BRL100 nodig. En uiteraard goed gereedschap, het handboek en een goede koudemiddeladministratie.

Gratis hulp van Climatools

Heb je een vraag over de BRL100? Over hoe je je kunt voorbereiden op een eventuele controle? En hoe je een boete kunt voorkomen? Stuur een e-mail naar onze supportafdeling. We helpen je graag!