Persbericht:

STEK en Climatools werken samen aan het terugdringen van administratieve lasten voor bedrijven die met f-gassen werken.

Sinds kort waait er een frisse digitale wind in de koude- en klimaattechniekbranche. Climatools en STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) bundelen hun krachten om de administratieve lasten voor installateurs sterk te verminderen en meer ondersteuning te bieden aan installateurs.

STEK heeft voor haar deelnemers (STEK-gecertificeerde bedrijven en nieuwe toetreders) al een deelnemersplatform dat ondersteunt bij certificering en controles, maar ook hulpmiddelen biedt zoals voorbeelddocumenten en kennisontwikkeling faciliteert. Dit platform is gratis toegankelijk voor STEK-deelnemers, inclusief een forum voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.. Door de samenwerking met Climatools komen er hulpmiddelen bij die de administratieve lasten voor installateurs aanzienlijk verminderen, waardoor ze hun  administratieve verplichtingen veel eenvoudiger kunnen nakomen.  

 Climatools heeft software ontwikkeld waarmee installateurs efficiënter kunnen werken en veel minder tijd kwijt zijn aan administratieve bezigheden die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. De software is online toegankelijk en te gebruiken op smartphones, tablets en laptops, via de webbrowser. Zo kan er altijd en overal optimaal en uniform gewerkt worden. 

Damiaan van der Heijde, CEO van Climatools: “De samenwerking met STEK zorgt ervoor dat we installateurs nog gerichter van dienst kunnen zijn. Het vertrouwen van STEK in onze software is voor ons de bevestiging dat we een degelijke oplossing hebben ontwikkeld. Een oplossing die STEK in staat stelt om haar deelnemers nog meer meerwaarde te bieden.  

STEK maakt zich al sinds 1992 sterk om (in)directe emissies in de koudetechniek terug te dringen. STEK doet dit met persoonscertificering (examens) en bedrijfscertificering.

Het STEK F-gassen-certificaat is een combinatie van de BRL100 plus duurzaamheids- en veiligheidsaspecten én voorzien van het STEK-merk en -logo,  dat in de hele sector bekend is en gewaardeerd wordt.

Wim den Boer, directeur van STEK: “Wij weten waar installateurs tegenaan lopen of zich aan ergeren. Climatools heeft de technische kennis om daar digitale ondersteuning voor te ontwikkelen en door de samenwerking met STEK wordt dat alleen maar beter. Dat zorgt ervoor dat ze een goede en passende ondersteuning kunnen bouwen.” 

De samenwerking van Climatools en STEK start met het naadloos afstemmen van de software van Climatools op de certificatie-eisen van STEK. Ook wordt er gekeken naar foutgevoelige elementen en worden er aanpassingen doorgevoerd in de software om deze te voorkomen. Een ander aandachtspunt is het uitbreiden van de aangeboden ondersteuning bij het behalen van het STEK-bedrijfscertificaat. 

De bedoeling is dat de vernieuwde software in de loop van 2022 via het platform toegankelijk is.