Privacyverklaring

Versie 2.1 | 19-10-2022

Climatools BV, gevestigd aan Stationsplein 45 Unit D1.126, 3013 AK Rotterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Climatools BV verwerkt via het Climatools platform persoonsgegevens van jou en jouw relaties doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over je activiteiten binnen Climatools
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 

Persoonsgegevens van Climatools gebruikers binnen jouw abonnement:

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Vaardigheden
 • Laatste login
 • IP-adres
 

Persoonsgegevens van je relaties:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld een relatie op te slaan in Climatools. 
 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@climatools.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Climatools BV verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je hier toestemming voor hebt gegeven of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Onze medewerkers zijn de enige personen welke toegang hebben tot de persoonsgegevens.

 

De volgende verwerkingen kunnen door Climatools BV worden verricht:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 • Climatools analyseert uw gedrag op de Climatools platform om daarmee de product te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Climatools BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of administratie.
 
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Climatools BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Climatools BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
 

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of proefabonnement, in te schrijven op een nieuwsbrief, download van vakinformatie

Maximaal 2 jaar na beëindiging

Gegevens voor het afnemen van een betaald product

Wettelijk termijn / 7 jaar

Website gebruikersdata

Maximaal 1 jaar

Gegevens van sollicitanten

Maximaal 8 weken na beëindigen van de procedure

Gegevens van leveranciers

Maximaal 7 jaar

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Climatools BV verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkoms t om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Climatools BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Je gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Climatools BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies in het Climatools platform. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Climatools BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. 
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Mogelijk functioneert het Climatools platform hierna niet meer naar behoren. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Climatools BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar over wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@climatools.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
 
Climatools BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Climatools BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@climatools.nl

Contact

Stationsplein 45 D1.126

3013 AK Rotterdam

Nederland

010-7620858

info@climatools.nl

Climatools logo

Over ons