Een nieuwe F-gassenverordening op komst? Dit weten we al.

Recentelijk kwam aan het licht dat er een nieuwe F-gassenverordening op komst is. Op 5 oktober 2023 hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers een nieuwe F-gassenverordening besproken en zijn daarmee tot een vernieuwd akkoord gekomen. Momenteel is er nog niet veel inhoudelijke informatie openbaar gemaakt, maar we kunnen wel alvast wat belangrijke aspecten met jullie doornemen. Met de meeste recente update in 2015, is het dan ook niet gek dat we inmiddels acht jaar later toe zijn aan een vernieuwing. Immers, de recente ontwikkelingen met betrekking tot de opwarming van de aarde en het broeikaseffect tonen aan dat er strenge maatregelen genomen moeten worden om meer schade zo veel mogelijk te voorkomen. Hoewel de officiële verordening nog niet naar buiten is gebracht, hebben we wel al enkele details. In dit artikel duiken we in de ins en outs van de F-gassenverordening en belichten we de verwachtingen van de nieuwe verordening.

Het belang van de F-gassenverordening

De F-gassenverordening is van direct belang voor jou als installateur in de klimaattechniek. Maar waarom? Omdat het alles te maken heeft met de gassen die je dagelijks gebruikt in koel- en airconditioningsystemen. Deze gassen, met namen als HFK’s (hydrofluorkoolwaterstoffen), hebben uitstekende warmteoverdrachtseigenschappen, maar ze hebben ook een donkere kant: ze dragen bij aan het broeikaseffect, met alle gevolgen van dien.

 
 

De eerste verordening

De F-Gassenverordening is in 2006 in het leven geroepen door de Europese Unie. Dit gebeurde in reactie op groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en milieuproblemen, in lijn met het Kyoto-protocol dat landen aanspoorde om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De verordening stelde duidelijke regels op om de uitstoot van gefluoreerde gassen te beperken. Dit omvatte beperkingen op het gebruik ervan, strikte rapportageverplichtingen en de stimulering van de ontwikkeling van alternatieve technologieën.

Wat betekent de nieuwe F-gassenverordening voor jou als installateur?

Al je dagelijks in de weer bent met F-gassen, dan kan een nieuwe verordening aardig wat moeilijkheden met zich meebrengen. Wat kun je verwachten van de nieuwe F-gassenverordening? En waar moet je als monteur rekening mee houden bij de invoering van deze verordening?

  1. Certificeringen: De verplichte certificeringen voor individuen en bedrijven die werken met F-gassen (BRL 100) blijft van kracht. Wat er volgens de herziening wél verandert is een nieuwe verplichte certificering voor het werken met zogenoemde HFO’s en natuurlijke koudemiddelen zoals koolwaterstoffen, CO2 en ammoniak. De details over de ingangsdatum van deze certificeringsverplichting zijn nog niet bekend.

  2. Hercertificering: De nieuwe verordening verwacht een hercertificering voor de bovengenoemde koudemiddelen. Dit betekent dat, zodra de certificeringsplicht ingaat, monteurs en installatiebedrijven zich opnieuw moeten laten certificeren om aan de door de overheid opgestelde richtlijnen te voldoen.

  3. F-gas quota: Overheden willen meer druk zetten achter het uitfaseren van F-gassen. Zo is er een doelstelling besproken om vanaf 2050 helemaal geen F-gassen meer te gebruiken. In 2040 wordt er gekeken naar welke sectoren nog afhankelijk zijn van F-gassen, en hoe dit zo snel mogelijk kan worden vervangen. De kosten van de toegekende F-gasquote zijn gebaseerd op de huidige inflatie en komen neer op zo’n 3 euro per ton CO2-equivalent. 

  4. Verboden producten: In de komende tien jaar wordt de hoeveelheid toegestane GWP’s van koudemiddelen in apparatuur aanzienlijk verlaagd. Zo geldt er vanaf 2032 een compleet verbod op F-gassen in monoblocks van 12 kW of minder en vanaf 2035 een verbod op alle F-gassen in split airco’s en warmtepompen.

 

Wat nu?

Momenteel moet de tekst van de nieuw verordening nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Hier wordt op 15 januari 2024 een stemming voor gehouden. Na de beslissing wordt de tekst openbaar gemaakt in het publicatieblad van de Europese Unie.

Om ervoor te zorgen dat je ook aan de nieuwe F-gassenverordening voldoet, kun je je nu alvast voorbereiden. Houd je installatieadministratie op orde en zorg ervoor dat je in het bezit bent van de juiste certificeringen om boetes en het stilleggen van werkzaamheden te voorkomen.

Heb je hulp nodig bij het behalen van de juiste certificering voor jouw werkzaamheden met F-gassen? Of ben je op zoek naar een  administratietool die je installatieadministratie en koudemiddelbalans van A tot Z voor je digitaliseert? Neem dan snel contact op en probeer vrijblijvend de demo-versie van Climatools!

Climatools logo

Stationsplein 45 D1.126
3013 AK Rotterdam
Nederland

010-7620858
info@climatools.nl